Referanseprosjekt


Vi har stått for veldig mange prosjekter i Hallingdal, her er noe av det vi har gjort:


Hustomt ÅL Tomt 7 Øvrekolbotenfeltet
Hustomt Ål Tomt 5 Øvrekolbotenfeltet
Næringstomt Hallingplast Hol
Næringstomt Lagerbygg ÅL Ulshagemyra
Grunnarbeide renseanlegg Ål
Rørledning over Hallingdalselva
Crossbane ÅL
Fjøstomt Nes
Grunnarbeide for 35 omsorgsboliger Hol Kommune
Hus tomt ÅL Kvinnegardslia Riving av låve
Totalentreprise utomhusplan Geilotun Helikopterlandingsplass
Totalentreprise utomhusplan Geilo skole/bibliotek
Totalentreprise utomhus/parkeringsplass Skurdalen skole
Hustomt Nr 6 Øvrekolbotenfeltet
Hustomt Nr 1 Kolbotenfeltet Ål
Hustomt Nr 7 Kolbotenfeltet Ål
Totalentreprise næringsbygg Postterminal 330 m2 i Kleivi Hol
Totalentreprise Utleiebygg 600 m2 Kleivi Ål
Totalentreprise næringsbygg vaskehall 250 m2 i Kleivi Ål
Steinmur hus Geilo
Mobilsteinknusing av varer til fundament kjøpesenter
Flå og Bjørnepark Flå
Mobilsteinknusing Geilo
Mobilsteinknusing Ål
Mobilsteinknusing Nes
Mobilsteinknusing Hemsedal
Mobilsteinknusing Gol
Mobilsteinknusing E-Co vannkraft
Tildekking av avfalldeponi for Hallingdal renovasjon
Diverse mindre jobber vi har utført
Masse levering til prosjekt for sammarbeidspartnere
Hyttetomt Hol
Hyttetomt Sangefjell
Hyttetomter Kikut Geilo
Totalentrepriser hytter Geilo Kikut 50 millioner
Grunnarbeide boilghus Hol
Mobilsteinknusing Skurdalen Hol

 

 

                                                                       

                                                                       

                                                                       

                                                                       

                                                                       

                                                                       

                                                                       

                                                                       

                                                                       

                                                                     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Nyheter:

Eiendomsplaneten